Postoje dve koronarne arterije: leva (LCA) i desna koronarna arterija (RCA). Početni segment leve koronarne arterije čini glavno stablo (LM), a od njega se odvajaju dve grane: cirkumfleksna arterija (Cx) i prednja silazna grana leve koronarne arterije (LAD). Koronarne arterije se odvajaju od korena aorte i daju veliki broj manjih grana koje ishranjuju čitavo srce.
Koronarna bolest je bolest krvnih sudova srca koja najčešće nastaje usled procesa ateroskleroze.
Procesom ateroskleroze dolazi do suženja koronarnih arterija, a samim tim i do smanjenog snabdevanja srčanog mišića krvlju odnosno kiseonikom.
Tromboza takođe može dovesti do suženja krvnih sudova srca ili do njihove okluzije.
Značajno suženje krvnih sudova srca je ono koje smanjuje lumen krvnog suda iznad 50%.

koronarna-bolest

OBLICI KORONARNE BOLESTI

  • STABILNA ANGINA PEKTORIS

Nastaje u toku fizičke aktivnosti kada su potrebe srčanog mišića (miokarda) za kiseonikom povećane, a snabdevenost miokarda kiseonikom usled suženja koronarnih arterija nedovoljna.
Prilikom nedovoljne snabdevenosti miokarda kiseonikom dolazi do pojave bola iza grudne kosti (anginozan bol) koji najčešće ima osobine tupog bola, stezanja ili pečenja. Bol se često širi u levu ili desnu ruku, vrat, vilicu, praćen osećajem nedostatka vazduha, zamaranjem. Nekada se anginozni bolovi uopšte ne moraju javiti, ali se javljaju ostale tegobe kao ekvivalent angini pektoris: zamaranje i/ili nedostatak vazduha pri naporu.
Tegobe prestaju nekoliko minuta nakon prekida opterećenja.

  • NESTABILNA ANGINA PEKTORIS

Nestabilna angina pektoris nastaje usled pucanja aterosklerotskog plaka na krvnom sudu čime dolazi do smanjenja lumena krvnog suda. Karakterišu je bolovi u grudima koji se javljaju pri sve manjem naporu ili u miru. Karakteristike tegoba su iste kao i kod stabilne angine pektoris, ali je bolesnik ograničeniji u svojim aktivnostima. Nestabilna angina pektoris često prethodi infarktu miokarda.

  • INFARKT MIOKARDA

Nastaje usled smanjenja ili prestanka dotoka krvi kroz krvne sudove srca, usled formiranja ugruška, čime dolazi do izumiranja srčanog mišića.
Infarkt miokarda ima karakteristične simptome: jak bol u grudima produženog trajanja (preko 20 min). Bol se kao i kod angine pektoris može širiti u levu ili desnu ruku, vrat, vilicu. Može biti praćen gušenjem, malaksalošću, preznojavanjem, povraćanjem.
U slučaju produženog bola u grudima treba se javiti odmah službi hitne pomoći radi upućivanja na dalje adekvatno lečenje.

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE ZA KORONARNU BOLEST

  • AMBULANTNI PREGLED – Ambulanta kardiologije (ambulanta br.4) našeg Instituta radi svakim radnim danom. Internisti i kardiolozi vrše osnovni internistički pregled i uvidom u donešenu dokumentaciju vrše procenu bolesti nakon čega donose odluku o daljim potrebnim dijagnostičkim metodama i daljem načinu lečenja.
  • TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM I DOBUTAMIN STRES EHO TEST – predstavljaju neinvazivne dijagnostičke metode koronarne bolasti, koje su opisane u delu kardiološke neinvazivne dijagnostike u okviru našeg Instituta.
  • MDCT KORONAROGRAFIJA – predstavlja neinvazivnu, radiološku dijagnostičku metodu koronarne bolesti opisanu u okviru Odeljenja radiologije našeg Instituta.
  • KORONAROGRAFIJA – predstavlja invazivnu dijagnostičku metodu. Bolesnik je sve vreme svestan. Pod lokalnom anestezijom se izvrši punkcija preponske arterije ili arterije ruke, kroz koju se plasira specijalni kateter. Pod rendgenskim praćenjem kateter se uvodi do koronarnih arterija preko kojeg se u arterije srca ubrizgava kontrast radi vizuelizacije krvnih sudova na rendgenskom aparatu. Procedura traje oko 15 min, a nakon završene intervencije kateter se vadi i na mestu punkcije vrši kompresija ubodnog mesta.

LEČENJE KORONARNE BOLESTI

  • MEDIKAMENTNA TERAPIJA – predstavlja prepisane lekove od strane lekara koji imaju za cilj da smanje ishemiju miokarda, olakšaju postojeće tegobe i smanje faktore rizika za progresiju koronarne bolesti.
  • INVAZIVNA TERAPIJA – PERKUTANA KORONARNA INTERVENCIJA (PCI) KORONARNIH ARTERIJA SA I BEZ UGRADNJE STENTA – predstavlja invazivnu proceduru kojom se otvaraju suženi ili zapušeni krvni sudovi srca. PCI se vrši u bolničkim uslovima, u lokalnoj anesteziji. Bolesnik je sve vreme svestan. Rendgenskim praćenjem se kroz preponsku arteriju ili arteriju na ruci specijalnim kateterom dođe do arterija na srcu. Na mestu suženja krvnog suda se odgovarajućim balonom raširi postojeće suženje i u nastavku procedure pomoću odgovarajućih katetera, ukoliko je potrebno, ugradi stent. U zavisnosti od mesta punkcije, bolesnik je, ukoliko je punkcija izvršena u preponskoj arteriji, dužan da mirno leži na leđima i ne sme da savija nogu narednih minimum 6 sati.
  • HIRURŠKO LEČENJE – HIRURŠKA REVASKULARIZACIJA MIOKARDA AORTOKORONARNIM BYPASS-om.

SRČANA INSUFICIJENCIJA

Srčana insuficijencija predstavlja nesposobnost srčanog mišića da ispumpa odgovarajuću količinu krvi potrebnu čitavom organizmu.
Najčešći uzroci srčane insuficijencije su arterijska hipertenzija i koronarna bolest srca, mada gotovo sve bolesti srca dovode do srčane slabosti.
U pojedinim slučajevima uzrok srčane slabosti nije poznat. Simptomi srčane slabosti su nedostatak vazduha, gušenje prilikom ležanja na ravnom (bolesnik lakše diše na podignutom uzglavlju), pojačano zamaranje, malaksalost, otoci nogu i u težim stanjima nakupljanje tečnosti u stomaku.
Dijagnoza srčane insuficijencije postavlja se lekarskim pregledom na osnovu kliničke slike i simptoma bolesnika, ultrazvučnim pregledom srca i laboratorijskim ispitivanjem BNP-a.
Lečenje srčane insuficijencije obuhvata osim lečenja osnovne bolesti koja je dovela do srčane insuficijencije i medikamentni tretman koji pomaže u smanjenju simptoma srčane insuficijencije.