Dan prijema u bolnicu

Na dan prijema u bolnicu bolesnici treba da se jave u Ambulantu vaskularne hirurgije našeg Instituta (ambulanta 2 i 3) u 9:00, gde će internista pregledati dokumentaciju i rezultate propisanih analiza. Po dolasku na Odeljenje dobijaju se krevet i komoda za lične stvari. Ne preporučuje se nošenje stvari od vrednosti u bolnicu, jer ne garantujemo bezbednost istih. Na dan prijema plasira se venska linija i obavljaju se dijagnostičke procedure neophodne za kompletnu procenu stanja bolesnika (snimanje pluća, spirometrija, merenje Dopler indeksa, CDS arterija vrata, Eho srca, MSCT angiografija). Medicinske sestre i tehničari na odeljenju se brinu o uzimanju propisane terapije.

Odluka o lečenju        

Ukoliko su bolesnici primljeni za planiranu MSCT dijagnostiku i eventualno operativno lečenje, rezultati snimanja predstavljaju se Vaskularnom konzilijumu, koji se održava svakog radnog dana u 8:00. Odluka o daljem lečenju saopštava se bolesniku u toku vizite, koja se održava svakog dana posle Vaskularnog konzilijuma. Nakon toga nadležni hirurg daje dodatne informacije bolesniku o tipu operativnog zahvata koji predstoji.

Priprema za operaciju i postoperativni tok

Dan pre operacije zabranjeni su ručak i večera bolesnicima kod kojih se planira operacija trbušne aorte, dok su ručak i večera dozvoljeni bolesnicima kod kojih se planira operacija karotidnih arterija. Pre operacije neophodna je adekvatna priprema bolesnika za salu u vidu brijanja, kupanja, odgovarajuće hidracije i klistiranja. Bolesnik dobija premedikaciju i sprovodi se u operacionu salu potpuno spreman sa urađenim svim potrebnim analizama pola sata pre početka intervencije.

Po završetku operacije bolesnik se smešta u Jedinicu intenzivne nege gde će provesti sledećih jedan-dva dana (u zavisnosti od tipa operacije). Bolesnik prelazi na Odeljenje kada se stanje stabilizuje, prvog postoperativnog dana vadi se urinarni kateter i dren iz posteoperativne rane (kod bolesnika sa operacijom karotidnih arterija) odnosno drugog postoperativnog dana u slučaju operacije aneurizme trbušne aorte kada se vadi i nazogastrična sonda. U toku celog postoperativnog perioda rane se svakodnevno kontrolišu i previjaju, a takođe se sprovodi i rana postoperativna rehabilitacija. Odlukom nadležnog hirurga bolesnik se otpušta iz bolnice uz otpustnu listu na kojoj se nalaze svi lekovi i sve potrebne informacije za dalji postoperativni tok.