Za bolesnike prilikom napuštanja bolnice

Na dan otpusta nakon vizite bolesnici se spremaju za odlazak sa Odeljenja i čekaju da im glavna sestra odeljenja preda otpusnu listu i pojasni im njen sadržaj. Overavanje ostale dokumentacije i plaćanje participacije se obavlja kod sekretarica na Odeljenju.

Sva upustva za ponašanje bolesnika u periodu posle otpusta iz bolnice pisaće u otpusnoj listi. Neophodno je pridržavati se propisane terapije i usvojiti savetovane promene u načinu života. Takođe treba imati u vidu datum i slediti upustva vezana za sledeću kontrolu ili novi prijem u bolnicu ako je potreban.