Za bolesnike pre dolaska u bolnicu

Hirurg u našoj vaskularnoj ambulanti indikuje prijem u bolnicu, a tačan datum prijema bolesnika saznaje na dan pregleda (ukoliko je u pitanju ubrzan prijem) ili će biti obavešten telefonskim putem (regularan prijem). Na dan prijema potrebno je doneti rezultate sledećih analiza i pregleda:

 • kompletna krvna slika
 • biohemijske analize krvi
 • biohemijske analize i sediment urina
 • mikrobiološke analize krvi (hepatitisi B i C, HIV i sifilis)
 • rendgenski snimak pluća
 • sva dokumentacija iz ranijih hospitalizacija i pregleda
 • ako se bolesnik leči od neke hronične bolesti potreban je specijalistički izveštaj u kome je definisano da ne postoje kontraindikacije za vaskularno lečenje

Bolesnici koji se primaju u bolnicu zbog dijagnostike ili operativnog lečenja 5 dana pre prijema treba da prestanu sa uzimanjem antitrombocitne i antikoagulacione terapije (Plavix, Antiagrex, Clopidix, Cardogrel, Clopidogrel, Clopigal, Synetra, Zyllt, Sinkum, Farin, Brilique, Duoplavin, Aggrenox, Pradaxa, Xarelto, Eliquis), a eventualno uvedu niskomolekularni Heparin (Fraxiparin, Clexane) u odgovarajućoj dozi u dogovoru sa ordinirajućim internistom.

Za bolesnike na Farinu važi isto: 5 dana pred prijem prekinuti upotrebu, a OBAVEZNO uvesti Fraxiparin 0.6/ml/12h s.c. ili drugi niskomolekularni Heparin u navedenoj dozi.

Bolesnici koji su na terapiji lekovima na bazi Metformina (Glucophage, Gluformin, Glufor, Siofor, Tefor, Janumet) 2 dana pre prijema isključiti iz terapije.

Z a bolesnike koji dolaze radi hirurškog lečenja bolesti proširenih vena:

 • dan pre prijema lagana večera
 • na dan prijema bez doručka
 • obavezno skinuti lak za nokte
 • nogu obrijati ili izdepilirati do prepone
 • popiti jutarnju terapiju sa malo vode