Ambulanta pripada Klinici za kardiohirurgiju (ambulanta 1)

Ambulanta se bavi prijemom, dijagnostikovanjem i postoperativnim kontrolama kardiohirurških bolesnika

Radno vreme ambulante je od 8:00-19:00

Prijemi za kardiohirurgiju: 8:00-11:00

Kontrolni pregledi: 11:00-15:00

Prijem hitnih bolesnika: 15:00-19:00