Ambulanta pripada Klinici za vaskularnu hirurgiju (ambulanta 2-3)

Ambulanta se bavi prijemom, dijagnostikovanjem i postoperativnim kontrolama vaskularnih bolesnika

Prijem vaskularnih bolesnika za stacionar: 9:00-10:00

Prvi pregledi: 9:00-12:00

Kontrolni pregledi: 12:00-14:00