Ambulanta pripada Klinici za kardiologiju (ambulanta 4)

Ambulanta se bavi prijemom, dijagnostikovanjem i kontrolama nakon interventnih procedura kardioloških bolesnika

Prijem kardioloških bolesnika za interventne procedure: 8:00-11:00

Prvi pregledi: 11:00-14:00

Kontrolni pregledi: 14:00-16:00