Ambulanta pripada Klinici za kardiologiju (ambulanta 8-9)

Prvi pregled će se zakazivati : 8:30-9:00