Ambulanta pripada Klinici za vaskularnu hirurgiju (ambulanta dopler karotida)

Ambulanta se bavi ultrazvučnim pregledima krvnih sudova

Prvi pregledi: 9:00-12:00 i 14:00-16:00

Kontrolni pregledi: 12:00-14:00