Ambulanta pripada Klinici za kardiologiju (ambulanta 5)

Prvi pregledi zakazivanje: 8:30-9:00

 Kontrolni pregledi: 9:00-9:30