Година и место рођења: 1976Крушевац 
Завршена медицинска школа (назив, година, место): 
Средња медицинска школа Београд,  1995Београд 
Виша медицинска школа Земун, 2007 
Радно искуство 
1996. и даље – Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд 
Усавршавање: 
Школа кардиопулмоналне реанимације 
Програм студија интензивно лечењеФакултет медицинских наука у Крагујевцу 
Страни језици: Енглески