Др Предраг Матић рођен је 1973. године у Београду. Звање доктора медицине стекао је 1998. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Специјалиста је опште хирургије и субспецијалиста васкуларне хирургије, магистар из области васкуларне хирургије, доктор наука, клинички асистент и научни сарадник. Ради као васкуларни хирург на Институту за кардиоваскуларне болести “Дедиње”. Усавршавао се у Словенији у области ендовенског лечења болесника са хроничном венском болести. Члан је европског удружења за васкуларну хирургију (ЕСВС), европског удружења за кардиоваскуларну хирургију (ЕСЦВС), удружења кардиоваскуларних хирурга Србије (УКВХС) и српског лекарског друштва (СЛД). Област ужег интересовања је превенција и лечење инфекције графта, аортна и каротидна хирургија, као и ендовенске методе у лечењу венске болести доњих екстремитета. Активно говори енглески језик.