Рођен 1978. године у Београду. Медицински факултет у Београду завршио 2003.године, са просечном оценом 9.43/10. Специјалиста је опште хирургије и субспецијалиста кардиохирургије. Завршио је специјалистичке академске студије и на завршној је години докторских студија Медицинског факултету у Београду. Запослен је на Институту за КВБ „Дедиње“ од 2003. године. Током 2018. године био на едукацији код проф. Игора Грегорића (Херман Хоспитал, Хоустон) из области хируршког лечења терминалне срчане слабости (ЕЦМО, ЛВАД, трансплант). Учесник је више међународних и домаћих конгреса, коаутор у већем броју радова који су објављени у страним и домаћим часописима Члан је Удружења кардиоваскуланих хирурга Србије. Активни члан мултицентричне, РОМА студије као истраживач. Области ужег стручног интересовања су минимално инвазивна хирургија, хируршјка терапија срчане слабости и хирургија аорте.