Др Слободан Танасковић рођен је 1979. године у Горњем Милановцу. Звање доктора медицине стекао је 2005. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Специјалиста је опште хирургије и субспецијалиста васкуларне хирургије, академски специјалиста васкуларне хирургије, доктор наука, клинички асистент и виши научни сарадник. Ради као васкуларни хирург на Институту за кардиоваскуларне болести “Дедиње”. Усавршавао се у Цириху из области ендоваскуларих и хибирдних процедура. Члан је европског удружења за васкуларну хирургију (ЕСВС), европског удружења за кардиоваскуларну хирургију (ЕСЦВС), удружења кардиоваскуларних хирурга Србије (УКВХС) и српског лекарског друштва (СЛД). Област ужег интересовања је превенција и лечење поновног сужења каротидних артерија након операције (рестенозе), аортна хирургија и лечење хроничних рана. Активно говори енглески језик.