Година и место рођења: 1958, Томислав Град
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Средња медицинска школа, 1978, Земун
В степен образовања – смер анестезије и интензивне неге, 1988, Београд
Радно искуство
Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд
Усавршавање: /
Страни језици : /