Општи подаци
Година и место рођења: 1960. године у Београду
Образовање: Медицински факултет универзитета у Београду, 1985. године

Усавршавање
Специјалиста грудне и опште хирургије
Субспецијалиста васкуларне хирургије
Научни сарадник

Чланство
Члан Европског удружења за васкуларну хирургију (ЕСВС)
Члан Интернационалног удружења ангиолога
Члан Српског удружења за кардиоваскуларну хирургију (СУКВС)
Члан Српског удружења хирурга

Области ужег интересовања
Васкуларна хирургија –анеуризматска болест торакалне и абдоминалне аорте
Хирургија тумора плућа
Регенеративна медицина, (стем ћелије)

Страни језици
Активно енглески језик