Доц. Др Предраг Гајин рођен је 1967. године у Земун. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1994 године. Специјалиста је опште хирургије и субспецијалиста васкуларне хирургије, доцент на катедри хирургије и доктор медицинских наука. Ради као општи и васкуларни хирург на Клиници за васкуларну хирургију ИКВБ Дедиње. Усавршавао се на бројним националним и иностраним конгресима. Члан је европског удружења за васкуларну хирургију (ЕСВС), европског удружења за за кардиоваскуларну хирургију (ЕСЦВС), удружења кардиоваскуларних хирурга Србије (УКВХС) и Српског лекарског друштва (СЛД). Област ужег стручног инетерсовања су: ургентна и елективна каротидна хирургија и аортна хирургија. Активно говори енглески језик.