Петар Дабић је рођен 1971 године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1996 (просечна оцена 9,22). Субспецијалиста је кардиологије, специјалиста интерне медицине и доктор медицинских наука. Ради као кардиолог и начелник Кардиолошко-интернистичког Одељења Клинике за васкуларну хирургију Института. Доцент је на предмету Клиничка медицина Стоматолошког факултета у Панчеву. Од 2004. до 2005. г. усавршавао се из ехокардиографије код Проф. Марисе Ди Донато на Институту Сан Донато Миланезе у Милану, Република Италија, где је као други аутор или коаутор објавио више радова.Члан је Европског удружења кардиолога (ЕСЦ), Лекарске коморе Србије и Кардиолошке секције Срспског лекарског друштва. Активно говори енглески и руски језик и служи се италијанским језиком.