Слободан Томић је рођен 1963. године у Колашину. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1989 године. Специјалиста је интерне медицине, супспецијалиста кардиологије, примаријус, магистар и доктор медицинских наука, доцент на катедри интерне медицине. Ради као кардиолог на Клиници за кардиологију Института, на одељењу неинвазивне дијагностике срца. Усавршавао се на Универзитетској клиници Northwick Park Hospital у Лондону. Аутор је две монографије, већег броја научних радова, предавач по позиву и истраживач у домаћим и интернационалним клиничким студијама. Члан је Европског удружења за кардиоваскуларни имиџинг (ЕАЦВИ), Европског удружења кардиолога ( ЕСЦ), Удружења кардиолога Србије и Српског лекарског друштва. Област ужег стручног интересовања је трансторакална – трансезофагеална ехокардиографија, исхемијска болест срца – анеуризме леве коморе, перикардни изливи и тампонада. Говори енглески језик.