Рођена 23.02. 1972. године, на Жабљаку, Црна Гора
Завршила Медицински факултет 1996. године у Београду
Специјалиста је интерне медицине и субспецијалиста кардиологије, магистар медицине из области кардиологије, истраживач сарадник. Израда докторке дисертације одобрена, у току. Ради као интервентни електрофизиолог у сали за електрофизиологију на Клиници за кардиологију Института. Радила је на Универзитетској клиници у Гетингену. Члан је Српског лекарског друштва и Српског електрофизиолочког удружења, као и Радне групе за пејс мејкере Србије. Област ужег стручног инетерсовања је електрофизиологија са електростимулацијом. Активно говори енглески и њемачки језик.