Александра Калуђеровић је рођена 1971. године у Београду. Медицински факултет у Београду завршила је 1996. године, а након тога специјализацију из анестезиологије са реаниматологијом 2001. године на Војномедицинској академији. На клиници за анестезиологију и интензивно лечење ИКВБ Дедиње запослена је од 2003. године. Субспецијализацију из кардиоторакалне анестезије завршила је 2008. године у Mount Sinai Hospital New York. Усавршавала се на АКХ клиници у Бечу. Говори енглески и немачки језик.