Александра Живковић, рођена 1970. Године у Шапцу. Звање доктора медицине стечено је 1996. године након завршених основних студија на Медицинском факултету Универзитета у Београду.
Специјализација из интерне медицине завршена је 2002. године, такође на Медицинском факултету у Београду. Субспецијалистички испит из кардиологије положен је у децембру 2017., а субспецијалистички рад је одбрањен јуна 2020.
Докторске студије из области кардиоваскуларних истражвања уписане су 2020. и у току су.
Сва усавршавања/вештине, из области интензивне неге И кардиологије обављена су на Институту за кардиовасуларне болести Дедиње.
Члан Удружења кардиолога Србије.
Област ужег интересовања је рад у интензивној нези И технике замене бубрежне функције у јединицама интензивне неге.
Страни језици: енглески.