Ана Каралејић је рођена 1982. године у Приштини. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2007 године. Специјалиста је интерне медицине. Ради као интерниста на Клиници за кардиологију Института. Члан је европског удружења кардиолога (ЕЦС) и српског удружења кардиолога (УКС). Активно говори енглески језик.