Биљана Деспотовић је рођена 1978. године у Крупњу. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2004 године. Специјалиста је интерне медицине. Ради као специјалиста интерне медицине у амбуланти за хипертензију на Клиници за кардиологију Института. Уписала докторске студије 2018 године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Члан је HISPA удружења (удружење за превенцију хипертензије, инфаркта и шлога). Област ужег стручног интересовања је комплетна неинвазивна кардиологија, научноистраживачки рад, превенција кардиоваскуларних болести,хипертензија. У плану је стручно усавршавање субспецијализација из кардиологије. Активно говори енглески језик.