Рођена 1973. године у Београду. Звање доктора медицине стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2005 године. Тренуно на петој години специјализације из Интерне медицине и на Академским специјалистичким студијама из Кардиологије,
Клиничко искуство: запослена на Одељењу преоперативне припреме Клинике за кардиологију, са искуством рада на Одељењу кардиологије и рада на неинвазвној кардиолошкој дијагностици (Тест физичким оптерећењем).
Члан Подружнице Српског лекарског друштва ИКВБ „Дедиње“ , на функцији благјаника од оснивања.Члан Лекарске коморе Србије и члан Удружења кардилога Србије.
Област ужег стручног интересовања.: неинвазивна кардиолошка дијагностика и неуроангиологија.
Активно говорим енглески језик и служим се француским језиком.