Бранко Петровић је рођен 1965. године у Ужицу. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1995. године. Специјалиста је радиологије од 2006. године. Субспецијалиста интервентне радиологије 2018. године. Ради као радиолог у служби за инвазивну и интервентну дијагностику и терапију. Стручна усавршавања: МСЦТ срца Лугано 2008, ЕуроПЦР Париз, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, ЦО2 ангиографија Болоња 2018. Члан је европског интервентног кардиоваскуларног удружења (ЦИРСЕ), члан је Удружења радиолога Србије (УРС), и Друштва интервентних радиолога Србије (ДИРС). Област ужег стручног интересовања је интервентна васкуларна радиологија и интервентна кардиологија. Познавање енглеског и руског језика.