Братислав Милосављевић је рођен 1976. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1986 године. Специјалиста је интерне медицине и шериф српске интервентне кардиологије (лиценца 68/2015 Хоустон, Теxас). Ради као интервентни кардиолог у Центру за инвазивну дијагностику и терапију ИКВБД. Члан је европског удружења кардиолога (FESC), члан европског удружења за перкутане кардиоваскуларне интервенције(EAPCI). Област ужег стручног инетерсовања су перкутане коронарне интервенције, структурне болести срца.