Даница Бајчетић је рођена 1977. године у Београду. Звање доктора медицине стекла је на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2005. године. Звање Специјалиста Интерне медицине стекла је 2019. године на Медицинском факултету Унивезитета у Београду. Има клиничко искуство са одељења васкуларне хирургије и одељења кардиологије Института за кардиоваскуларне болести “Дедиње”. Члан је Лекарске коморе Србије, Удружења кардиолога србије И Европског удружења кардиолога (ЕСЦ). Активно говори енглески језик.