Данијела Тасић је рођена 1974. године у Крушевцу. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2000 године. Специјалиста је интерне медицине, субспецијалиста кардиологије, доктор медицинских наука и Доцент Медицинског Факултета. Начелник је амбуланте за хипертензију на Клиници за Кардиологију. Члан је ИО Удружења HISPA, члан европског удружења кардиолога (Fellow ин ESC), европског удружења за хипертензију (ESH) и Српског удружења за кардиологију (UKS). Област ужег стручног интересовања је хипертензија и менаџмент у здравству. Активно говори енглески језик.