Дарко Бољевић рођен је 1985. године у Подгорици. Звање доктора медицинее стекао је на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2010. године. Специјалиста је интерне медицинске и академски специјалиста – област кардиологија. Ради у Одељењу интервентне кардиологије Клинике за кардиологију. Усавршавао се уHerzzentrum, Лајпциг, Немачка. Члан је српског удружења кардиолога, радне групе за интервентну кардиологију и америчког удружења за интервентну кардиологију (SCAI). Област ужег стручног инетерсовања је транскатетерска имплантатија аортне вавлуле -TAVI. Активно говори енглески језик.