Ђорђе Здравковић је рођен 1966.године у Београду. Медицински факултет у Београду завршио 1991.године са просечном оценом 9,18/10. Специјалиста је опште хирургије и субспецијалиста кардиохирургије. Завршио је специјалистичке академске студије на Медицинском факултету у Београду и на завршној је години докторских студија на Медицинском факултету у Београду. Од 1994. до 1996. запослен на Институту за КВБ КЦС, а од 1996. до данас на ИКВБ „Дедиње“, где ради као кардиохирург. На Универзитетској клиници St Luc у Бриселу, Белгија, Сервис за кардиоваскуларну и торакалну хирургију провео годину дана код Проф. Gebrione el Khoury-а, Од 2019.год. научни истраживач приправник. Члан је Удружења кардиоваскуланих хирурга Србије. Област ужег стручног интересовања је миниинвазивна валвуларна хирургија и хирургија аорте. Активно се служи енглеским и француским језиком.