Гордана Стаменковић рођена је 1995. године у Панчеву. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2020. године. Ради као клинички лекар у служби за неинвазивну радиолошку дијагностику. Активно говори енглески и немачки језик.