Игор Живковић је рођен 1988. године у Љубљани. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Нишу, 2013 године са просечном оценом 9,82. Има завршене докторксе академске студије и одобрену тема докторске дисертације. Ради као специјалиста кардиохирургије на Клиници за кардиохирургију Института. Клинички асистент на катедри Хирургија са анестезиологијом, и Истраживач сарадник у НИО Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње. Члан Српског лекарског друштва и Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије. Помоћни уредник домаћег часописа Acta Medica Medianae. Област ужег интересовања минимално инвазивна хирургија, ендоскопска припрема графтова за хируршку реваскуларизацију миокарда. Активно говори енглески језик.