Иван Миљковић је рођен 1977. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2004. године. Специјалиста је анестезиологије са реаниматологијом. Ради као анестезиолог на Клиници за анестезију и интензивно лечење Института. Област његовог ужег стручног интересовања је механичка потпора циркулацији. Активно говори енглески језик.