Иван Нешић је рођен 1980. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2008. године. Завршио је специјализацију из кардиохирургије 2018. године. Ради као кардиохирург на Клиници за кардиохирургију Института. Уписао је докторске академске студије 2018. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Стекао је научно звање истраживач-приправник. Области ужег стручног интересовања су минимално инвазивне процедуре у кардиохиругији, коронарна хирургија, хирургија митралне валвуле. Активно говори енглески и руски језик.