Ивана Ђедовић је рођена 1991. године у Ивањици. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2017. године са просечном оценом 9,86. Специјализант је интерне медицине од 2019. године.
Тренутно ради као клинички лекар у коронарној јединици Клинике за кардиологију на ИКВБ Дедиње. Члан је Српског лекарског друштва. Области ужег стручног интересовања: срчана инсуфицијенција, акутни коронарни синдром, валвуларне мане. Активно говори енглески језик.