Јелена Кљајевић, рођена 1982. године у Београду. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2007 године. Приправнчки стаж и даље стручно усавршавање обавила почевши од 2008 год на ИКВБД у оквиру одељења Кардиологије, неинвазивне дијагностике-ехокардиографије и ергометрије, одељења преоперативне припреме. Од 2017 год. ради у служби неинвазивне радиолошке дијагностике – ЦТ служба. Специјалиста је радиологије од октобра 2020. Активно говори енглески језик.