Јелена Лешановић је рођена 1988. године у Београду. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2013. године. Докторске студије из области “Истраживања у кардиоваскуларној медицини” похађа од 2017. године. Специјалиста је анестезиологије и реаниматологије са интензивним лечењем. Ради као анестезиолог на Клиници за Анестезију и Интензивно лечење Института.
Члан је удружења анестезиолога и интензивиста Србије (УАИС) и Српског Лекарског Друштва (СЛД). Област ужег стручног инетерсовања су јој анестезија у кардиохирургији, коагулација и трансфузија и механичка вентилација. Активно говори енглески, француски и шпански језик.