Љиљана Тркуља је рођена 1966. године у Урошевцу. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, фебруара 1992. године. Специјалиста је интерне медицине од 1999. године, а ужу специјализацију из кардиологије завршила је 2017. године. Ради као кардиолог на Клиници за кардиологију, Одељењу неинвазивне дијагностике. Члан је Удружења кардиолога Србије (УКС) и Ехокардиографског удружења Србије (ЕЦХОС). Област ужег стручног инетерсовања је ехокардиографија, трансезофагеална ехокардиографија, 3Д ехокардиографија, Добутамин тестови код пацијената са имплантираним трајним пејсмејкером.
Активно се служи енглеским језиком.