Маја Почековац је рођена 1970. године у Крушевцу. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1997. године. Специјалиста је интерне медицине и специјалиста уже специјализације кардиологије. Ради као кардиолог на Клиници за анестезију и интензивно лечење Института. Члан је Удружења кардиолога Србије, Европског удружења кардиолога и Српског лекарског друштва. Области ужег стручног интересовања су ехокардиографија, неинвазивна кардиолошка дијагностика, срчана инсуфицијенција, кардиолошка интензивна нега, периоперативно лечење кардиохируршких пацијената. Активно говори енглески језик.