Марија Зечевић, рођена 1985. године у Ваљеву, Р.Србија. Звање доктора медицине сам стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, марта 2011.године. Специјалистичке студије из физикалне медицине и рехабилитације уписала сам децембра 2019.године. Радим као доктор медицине на Институту за кардиоваскуларне болести “Дедиње”. Област мог ужег стручног интересовања је кардиоваскуларна рана рехабилитација. Активно говорим енглески језик.