Марина Анушић је рођена 1991. године у Гњилану. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Приштини 2016. год. Специјализант је Интерне медицине од 2020. год. Тренутно ради као клинички лекар на одељењу Преоперативне припреме Клинике за кардиологију на ИКВБ Дедиње.
Члан је Српског лекарсог друштва.
Област ужег стручног интересовања: срчана инсуфицијенција, валвуларне мане, акутни коронорани синдром.
Активно говори енглески језик.
Учесник у научно-истраживачком раду и публикацији : Pneumonia in medical professionals during COVID-19 outbreak in cardiovascular hospital.