Марко Анђелковић је рођен 1988. године у Лесковцу. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци, 2015 године. Специјализацију из кардиохирургије уписао је 2016 на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Ради на Клиници за кардиохирургију Института за кардиоваскуларне болести Дедиње. Област ужег стручног инетерсовања је хирургија аорте са посебним нагласком на лечење аортне дисекције. Говори енглески језик.