Марко Филиповић је рођен 1991. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду
2016. године, док је 2019. године уписао докторске академске студије. У октобру 2020. добија звање истраживач приправник. Специјализацију из
интерне медицине је уписао у октобру 2021.г. Ради у амбуланти за превенцију кардиоваскуларних болести/НИЦ-у. Члан је Удружења центара за хипертензију, превенцију инфаркта и шлога (HISPA) и Удружења кардиолога Србије (UKS). Област ужег стручног интерсовања су кардиоваскуларна превенција и клиничка кардиологија. Активно говори енглески језик.