Драган Сагић је рођен 1958. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1983 године. Специјалиста је радиологије и доктор медицинских наука. Ради као радиолог, Управник Службие за инвазивну и интервентну кардиоваскуларну дијагностику и терапију. Редовни професор на катедри Радиологије, на Медицинском факултету у Београду. Усавршавао се у Клиничком центру у Љубљани, Словенија, у University Hospital Гронинген, Гронинген, Холандија, у San Raffaele Hospital, Милано, Италија. Члан је европског удружења за интервентну радиологију (ЦИРСЕ – цардиовасцулар интернатионал радиологy социетy), члан европског удружења кардиолога (Fellow of the European Society of Cardiologyy – Ф.Е.С.Ц), члан International Union of Angiology и Српског удружења за радиологију. Област ужег стручног инетерсовања је интервентна кардиоваскуларна медицина. Говори енглески језик