Михаило Нешковић је рођен 1990. године у Београду. Завршио је Математичку гимназију у Београду, а звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2015. године. Специјализацију васкуларне хирургије је завршио 2021, а уписао је докторске академске студије на Медицинском факултету у Београду 2020. године. Члан је Европског удружења за васкуларну хирургију (ЕСВС), Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије и Лекарске коморе Србије. Објавио је више радова у међународним часописима. Течно говори енглески језик.