Милан Арсић рођен 1977. године у Ужицу. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2017 године. Ради као доктор медицине у амбуланти за хипертензију на Клиници за кардиологију Института. Члан је HISPA удружења (удружење за превенцију хипертензије, инфаркта и шлога). Област ужег стручног инетересовања је комплетна неинвазивна кардиологија, научноистраживачки рад, превенција кардиоваскуларних болести,хипертензија. Учесник и предавач на HISPA конгресу 2018 године.Учесник и предавач на HHII конгресу удружења кардиолога Србије 2019 године.Активно говори енглески.