Милица Матић је рођена 1984.године у Лозници. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2009.године. Завршила специјалистичке академске студије из облаасти кардиологије 2011. Године, такође на Универзитету у Београду. Специјализант интерне медицине, тренутно запослена у коронарној јединици Клинике за кардиологију. Члан Удружења кардиолога Србије, И Европског удружења кардиолога. Област интересовања: ехокардиографија, механичка циркулаторна потпора. Активно говори енглески језик, француски језик-основна комуникација.