Милош Бабић је рођен 1988. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2013. године. Има звање специјалисте доктора медицине од 2017. године. Актуелно на специјализацији из интерне медицине и на докторским студијама. Ради на Одељењу за електрофизиологију и електростимулацију. Године 2019. био је на програму усавршавања – „Interventional EP Curriculum- SVT ablation“ одржаном у електрофизиолошким центрима у Прагу, Мадригу, Копенхагену и Бриселу . Члан је удружења кардиолога Србије (УКС). Област ужег стручног инетерсовања је медикаментно и интервентно лечење поремећаја ритма. Активно говори енглески, служи се руским језиком