Милош Бабић је рођен 1988. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2013. године. Специјалиста је интерне медицине и академски специјалиста кардиологије. Актуелно је на завршној години докторских студија. Ради на Одељењу за електрофизиологију и електростимулацију. Године 2019. био је на програму усавршавања – „Interventional EP Curriculum- SVT ablation“ као и 2022./2023. на програму „Interventional EP Curriculum- AF ablation“. Програми су одржани у електрофизиолошким центрима у Прагу, Мадригу, Копенхагену , Бриселу, Бад Оајнхаузену, Оксфорду и Марсеју. Године 2022. био на вишемесечном усавршавању у Инситуту за клиничку и експерименталну медицину „ИКЕМ“ у Прагу под менторством професора Јозефа Кауцнера након чега је стекао сертификат за бављење напредном електрофизиологијом. Члан је удружења кардиолога Србије (УКС). Област ужег стручног инетерсовања је медикаментно и интервентно лечење поремећаја ритма. Активно говори енглески, служи се руским језиком