Милош Јовановић је рођен 1990. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2015. године. Након завршеног факултета започео је специјализацију из кардиохирургије. Ради као специјализант на Клиници за кардиохирургију Института. Област ужег стручног инетерсовања је минимално инвазивна кардиохирургија, хирургија грудне аорте. Активно говори енглески и служи се немачким језиком.